Nadační fond Campianus
Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně
Kozí 8, 602 00 Brno, tel. kontakt 737 414 780, IČ 28268539
Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně


Projekt stavby varhan
V prvním a hlavním projektu Nadačního fondu Campianus se jedná o zajištění finančních prostředků ve výši 36 mil. Kč a o realizaci stavby koncertních varhan v období 2012-2014.

Harmonogram projektu varhan
1. Předpřípravná fáze projektu, 2006-2007.
2. Přípravná fáze projektu: založení NF, zajištění 1. části finančních prostředků a výběrového řízení, 2008-2011.
3. Realizační fáze projektu: výběr varhanáře, uzavření smlouvy o dílo, zajištění 2. části finančních prostředků, stavba varhan v dílně i na místě v kostele, 2012-2014.
4. Hodnotící fáze projektu: monitoring a využívání projektu, celkové vyúčtování, 2014-2019.

Základní informace a stručné údaje o varhanách
Zadavatel a investor stavby varhan: Nadační fond Campianus
Autor projektu, koncepce a dispozice varhan: P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB
Dodavatel varhan: firma Hermanna Mathise, Mathis Orgelbau AG, Näfels, Švýcarsko
Velikost varhan: III+P/48
Traktura varhan: tónová i rejstříková traktura čistě mechanická, doplněná elektronickými setzry
Vzdušnice varhan: zásuvkové
Rozsah klaviatur varhan: manuály C-a3, 58 tónů, pedál C-f1, 30 tónů
Ladění varhan: a1 – 440 Hz při 15 st. C. Jemně a mírně nerovnoměrně temperované ladění, Johann Georg Neidhardt III, 1724
Celkový počet varhanních píšťal: 3483
Cena varhan: 29 mil. Kč bez DPH, 34,8 mil. Kč vč. 20% DPH
Cena projektu: stavba varhan, zpracování žádostí na dotace, realizace VŘ, monitoring projektu, vícepráce na kůru aj., cca 36 mil. Kč
Termín stavby varhan: 2012-2014

Původní varhanní nástroje
První dochovaná zmínka o varhanách v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně pochází z roku 1691, kdy brněnský varhanář Matouš Rozkoš ve svém soupisu prací pro brněnský magistrát uvádí, že v letech 1677-1690 postavil i varhany pro brněnské jezuity. Pravděpodobně šlo o jednomanuálové varhany s pedálem a 11 rejstříky. Nové varhany pro zdejší kostel postavil slavný jezuitský varhanář Fr. Tomáš Schwarz v roce 1744. Tento nástroj umístil do krásné jednodílné bohatě zdobené barokní skříně s 9 píšťalovými poli s dominující velkou píšťalovou věží uprostřed. Původně snad nástroj měl mít dle návrhu 23 až 25 rejstříků. Ve skutečnosti pak měly tyto varhany 2 manuály, pedál, mechanickou trakturu, zásuvkové vzdušnice a pravděpodobně 27 rejstříků (10-8-9). Později byly původní varhanní klávesnice chromatizovány a začátkem 20. století byly ve II. manuálu vyměněny některé hlasy. Tyto varhany byly úplně zničeny při leteckém bombardování Brna 20. 11. 1944. O těchto varhanách nejvíce zjistil ve svém celoživotním badatelském úsilí muzikolog Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. Po ukončení záchranných prací kostela v letech 1945-1952 vedených Prof. PhDr. Milošem Stehlíkem byly na prázdný kůr postaveny péčí farního úřadu u sv. Jakuba v Brně náhradní varhany s pneumatickou trakturou ze zrušeného klášterního kostela Milosrdných sester sv. Kříže v Chebu, postavené v roce 1933 firmou Rieger z Krnova, opus 2617, II+P/30.

Charakter nových varhan
Na hudební kruchtu u západní stěny jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně budou postaveny nové varhany, které vhodně a kvalitně nahradí původní barokní varhany Tomáše Schwarze. Nové varhany mechanické traktury se zásuvkovými vzdušnicemi a elektronickými setzry jsou koncipovány jako originální a nový nástroj pro koncertní využití s 3 manuály a pedálem a 48 labiálními a jazykovými plně znějícími rejstříky. Nové varhany budou vyrobeny jako mistrovské dílo vybrané dodavatelské dílny, budou postaveny za použití nejkvalitnějších materiálů a moderní techniky, ale také na základě staletími vyzkoušených principů umělecké, hudební, výtvarné a technické tvorby a práce varhanářské profese. Nové varhany ponesou rukopis dodavatele, nebudou jen průměrným továrním či dílenským nástrojem. Nové koncertní varhany nebudou ani kopií Schwarzových či jiných barokních či romantických varhan a to ani co do koncepce, dispozice, skříně, ladění či intonace. Nové koncertní varhany budou mistrovsky provedeným novým nástrojem, perfektně řemeslně a technicky zvládnutým, zaručující lehký chod traktury, pohodlnou hru a snadné ovládání celých varhan. Dále budou kvalitně intonovány a naladěny, jednotlivé rejstříky budou vynikat svým charakterem a barevností, zvukový obraz varhan bude vcelku příjemný a nejvýš kvalitní. Menzury budou vypočteny vzhledem k originálnímu prostoru kostela a dalším parametrům varhan. Tyto nové koncertní varhany se budou svým zvukem a provedením řadit mezi nejkvalitnější varhany v České republice, svou technologií pak budou patřit mezi naše nejmodernější varhany. Při koncertním použití budou varhany umožňovat interpretaci skladeb většiny starých autorů, především hudby od konce 17. století, a dále i interpretaci pozdějších hudebních období až po 20. století. Nové varhany budou v den svěcení pojmenovány po sv. Edmundu Campiánovi.

Použití nových varhan
Cílové využití projektu stavby nových koncertních varhan je v jejich uplatnění a použití: tj. doprovodný nástroj sólistů, nástroj s orchestrem při provádění figurální hudby, varhanní koncerty, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, koncerty absolventů varhanních tříd Konzervatoře Brno i Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a ZUŠ, koncerty varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Brněnského varhanního festivalu, doprovod bohoslužeb.

Koncepce nových varhan
Nové koncertní varhany jsou koncipovány do jedné varhanní skříně s hracím stolem uprostřed pod prospektem varhan, zády varhaníka k oltáři. Varhany jsou rozděleny na tři samostatné varhanní stroje v manuálech a na pedál, tj. hlavní stroj, dolní pozitiv, žaluziový stroj a pedál, vše v jedné skříni. Technické řešení projektu spočívá ve stavbě nových varhan, tj. varhanního stroje a varhanní skříně. Technické řešení samotného varhanního stroje spočívá v čistě mechanické tónové i rejstříkové traktuře se zásuvkovými vzdušnicemi pro manuály i pedál a s elektronickými setzry.

Varhanní skříň
Varhany budou postaveny do nové varhanní skříně z měkkého dřeva. Skříň bude natřena krycími barvami a některé prvky budou vyzlaceny. V prospektu budou stát znějící cínové píšťaly. Do stávajícího zábradlí kůru nebude stavěn zadní pozitiv. Píšťalová pole budou rovná i plastická, věže budou i profilovány. Konečná podoba varhanní skříně, včetně decentní výzdoby, zlacení a celkového barevného řešení, je vzájemně vytvářena dodavatelem, zadavatelem a zástupci NPÚ v Brně a odboru památkové péče Magistrátu města Brna.


Rejstříková dispozice varhan
I. manuál:
     1. Bourdon 16´
     2. Principál 8´
     3. Flétna portunálová 8´
     4. Kryt 8´
     5. Viola di Gamba 8´
     6. Oktáva 4´
     7. Flétna špičatá 4´
     8. Roh noční 4´
     9. Quinta 2 2/3´
   10. Superoktáva 2´
   11. Kornet 5x 8´
   12. Mixtura 4x 2´
   13. Cimbál 3x 1´
   14. Trompeta 8´

II. manuál:
     1. Kopula major 8´
     2. Quintadena 8´
     3. Principál 4´
     4. Kopula minor 4´
     5. Oktáva 2´
     6. Quinta 1 1/3´
     7. Seskvialtera 2x 2 2/3´+1 3/5´
     8. Cimbál 4x 1´
     9. Roh křivý 8´

III. manuál:
     1. Kryt líbezný 16´
     2. Principál 8´
     3. Salicionál 8´
     4. Bourdon 8´
     5. Unda maris 8´
     6. Flétna příčná 4´
     7. Fugara 4´
     8. Nasard 2 2/3´
     9. Flétna zobcová 2´
   10. Tercie 1 3/5´
   11. Mixtura 5x 2 2/3´
   12. Trompeta harm. 8´
   13. Basson-Hoboe 8´
   14. Vox humana 8´
   15. Clairon 4´

Pedál:
     1. Principálbas 16´
     2. Subbas 16´
     3. Violonbas 16´
     4. Quintbas 10 2/3´
     5. Oktávbas 8´
     6. Bourdonbas 8´
     7. Superoktávbas 4´
     8. Mixtura 4x 2 2/3´
     9. Pozoun 16´
   10. Trompetabas 8´
Spojky: II/I, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P. Tremolo II. a III. manuálu, pevné kolektivy, žaluzie III. manuálu, zvonkohra a cimbálová hvězdice.

Stavíme varhany sv. Edmunda Campiána, stavte je spolu s námi.


Prosíme Vás o podporu stavby těchto varhan pro jezuitský kostel v Brně.

Staňte se kmotry či patrony píšťal či rejstříků v symbolických cenách. Více zde…

Prosíme Vás o modlitbu, spolupráci, podporu a přízeň. Děkujeme!Projekt varhany


Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně

je spolufinancován za podpory statutárního města Brna,

Jihomoravského kraje a z fondů Evropské unie.

Deo gratias!podpora


 
Osobní patronát nad projektem převzali:
† Tomáš kardinál Špidlík / Václav Havel / Provinciál TJ Velká Británie / Provinciál TJ Česká republika
Senátor a vicehejtman JMK / Primátor města Brna / Prof. Petr Fiala / Prof. Václav Cejpek
Prof. Alena Veselá / Opat kláštera Göttweig / Vladimír Kerndl
Partneři Nadačního fondu Campianus:

Brněnský METROPOLITAN

Česká provincie Tovaryšstva JežíšovaJAMU BrnoKonzervatoř BrnoČeský rozhlas Brno

Brněnský varhanní festivalBrno - střed

Magnus Regio.BVV.MZM
.
Děkujeme za spolupráci a podporu:
.
JM kraj.Statutární město Brno.EM Brno.Brno - město hudby
.
Eurovision.JKO MEZ CZ.Radio Petrov.Keim.ARI
.
Hotel Voroněž Brno.Glockengießerei Perner - Passau.signex.FIZA
.
ECONOMY RATING
.
TRS
.
Protisk.V & Š - květinářství on-line.Společnost 1645
.
Veselý.JOHNNY SERVIS.Tomáš Novotný - Autojeřáby
.
KOVACS.Lanžhotčanka
.
Regionální rada.Region mého srdce
.
TV Noe.Radio Proglas
.
Mathis Orgelbau AG, Näfels
.
www.die-orgelseite.de
.
Česká spořitelna.Klub přátel rodiny.Nadace ČEZ.RWE
.
Firmy Brno
© Nadační fond CAMPIANUS - optimalizace PageRank.cz

[CNW:Counter]