Nadační fond Campianus
Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně
Kozí 8, 602 00 Brno, tel. kontakt 737 414 780, IČ 28268539.

Nadační fond Campianus vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 313, dne 23. ledna 2008. Identifikační číslo nadačního fondu je 282 68 539. Číslo účtu nadačního fondu je 43-1481930237/0100.

Hlavním cílem NF Campianus je zajištění finančních prostředků a realizace připraveného Mezinárodního projektu stavby koncertních varhan v Brně a popř. dále i obnova technického vybavení a sestavy zvonů a podpora oprav interiéru v kostele P. Marie u Jezuitů v Brně. Autorem projektu je zřizovatel NF Campianus.

Partneři NF Campianus:
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,
Český rozhlas Brno,
Brněnský Metropolitan,
Veletrhy Brno a. s.,
Magnus Regio s. r. o.,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně,
Městská část Brno-střed,
Brněnský varhanní festival,
Konzervatoř Brno,
Moravské zemské muzeum.

Osobní patronát nad Mezinárodním projektem stavby koncertních varhan udělili:
J. Em. Prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík, TJ (Řím),
Václav Havel, bývalý prezident České republiky (Praha),
P. Michael Holman, TJ, provinciál Britské provincie Tovaryšstva Ježíšova (Londýn),
P. Ing. František Hylmar, TJ, exprovinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova (Praha),
R. D. Mag. Columban Luser, OSB, opat göttweigský (Rakousko),
Ing. Stanislav Juránek, senátor a bývalý hejtman Jihomoravského kraje,
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna,
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., prorektor Masarykovy univerzity Brno,
Prof. PhDr. Václav Cejpek, prorektor a bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
Prof. Alena Štěpánková Veselá, bývalá rektorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
Vladimír Kerndl.

Projektový tým Mezinárodního projektu stavby koncertních varhan (ROP JV):
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB, vedoucí projektového týmu,
Ing. Antonín Brtník, ekonomika a účetnictví projektu,
MgA. Pavel Černý, odborný konzultant projektu,
Ing. Jiří Ficbauer, MBA, ekonomika a účetnictví projektu,
Ing. Lenka Kulheimová, konzultantka projektu,
JUDr. Yvona Malířová, právnička projektu,
Prof. Alena Štěpánková Veselá, odborná konzultantka projektu.

Správní rada NF Campianus 2008-2013:
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB, Brno, předseda správní rady
P. Mgr. Josef Koláček, TJ, Řím, člen správní rady
Zdeněk Kotrlý, Praha, člen správní rady
doc. MgA. Jan Král / Brno, člen správní rady
Ing. Vojtěch Kyzlink, Brno, člen správní rady
Mgr. Josef Veselý, Brno, člen správní rady

Dozorčí rada NF Campianus 2008-2013:
JUDr. Marie Cacková, Kunštát na Moravě, předsedkyně dozorčí rady
RNDr. Barbora Javorová, Brno, členka dozorčí rady
Fr. Ing. Václav Dlapka, TJ, Český Těšín, člen dozorčí rady

Správní rada NF Campianus 2013-2018:
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB, Brno, předseda správní rady
Mgr. Martina Dvořáčková, Brno, členka správní rady
doc. MgA. Jan Král / JUDr. Yvona Malířová, Brno, členka správní rady
Ing. Vojtěch Kyzlink, Brno, člen správní rady
Ing. Jiří Souček, Brno, člen správní rady
R. D. PhDr. Vladimír Teťhal, Ostrožská Nová Ves, člen správní rady

Dozorčí rada NF Campianus 2013-2018:
JUDr. Marie Cacková, Kunštát na Moravě, členka dozorčí rady
RNDr. Barbora Javorová, Brno, členka dozorčí rady
Fr. Ing. Václav Dlapka, TJ, Velehrad, předseda dozorčí rady

Komise pro otevírání obálek nabídek VZ na stavitele varhan:
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB / Ing. Vojtěch Kyzlink
JUDr. Yvona Malířová / JUDr. Dagmar Libicherová
Mgr. Ilja Kašík / Mgr. Lenka Marušincová

Komise pro hodnocení nabídek VZ na stavitele varhan:
P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB / Mgr. Ilja Kašík
Prof. Alena Štepánková Veselá / MgA. Hana Bartošová
MgA. Pavel Černý / MgA. Robert Hugo
MgA. doc. Jan Král / MgA. doc. Zdeněk Nováček
Mgr. Jan Press / Mgr. Jana Michálková Slimáčková, PhD.
Ing. Vojtěch Kyzlink / Ing. Lenka Kulheimová

Odborná spolupráce na projektu varhan a odborné konzultace:
Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., Brno (předpřípravné období)
doc. Jaroslav Tůma, Praha
Ing. Zdeněk Hromádka, Frýdek-Místek
Prof. Dr. Friedrich W. Riedel, Göttweig/Sonthofen
RNDr. Jiří Mlčoch, CSc., Prostějov
Ing. Marek Čihař, Praha
Mgr. Dalibor Michek, Studénky u Jihlavy
Vladimír Šlajch, Borovany
MgA. Tomáš Thon, Opava
PhDr. Petr Koukal, PhD., Telč
Prof. PhDr. Miloš Stehlík, Brno
PhDr. Hana Nedomová, Brno
Mgr. Zoja Matulíková, Brno

NF Campianus děkuje za profesionální přistup,
osobní vstřícnost a spolupráci:

Ing. Václav Horák, Brno
Mgr. Václav Božek, CSc., Brno
Ladislav Šustr, Telnice
Ing. Jiří Filip, Podolí u Brna
Ing. Jaroslav Pospíšil, Veselí nad Moravou
MUDr. František Adamec, Vyškov na Moravě
Ing. Milan Ondrůj, MBA, Brno
P. Dr. Ing. Pavel Kopeček, Podolí u Brna
PhDr. Mojmír Jeřábek, Brno
Ing. Jana Červencová, Brno
JUDr. Eva Řehořková, Brno
Mgr. Radek Řeřicha, Brno
Ing. Bohumil Synek, Brno
Ing. arch. Danuše Budíková, Brno
Ing. arch. Gabriela Starychová, Brno
Ing. arch. Jaromír Černý, Brno
Mgr. Kateřina Vorlíčková, Brno
Ing. arch. Martin Zedníček, Brno
Ing. arch. Lea Kulísková, Brno
PhDr. Viera Rusinková, Brno
Eleni Manosoglu, Brno
Ing. Ilona Karlíčková, Brno
Tomáš Navrátil, Ivančice
Mgr. Zdeňka Oprchalová, Brno
Mgr. Petr Vácha, Poděbrady
Mgr. Jan Špaček, Brno
a mnozí další…

NF Campianus děkuje za práci
na nejvyšší umělecké i technické úrovni:

1. Projekt zvonové sestavy – Zvonařská mistrovská dílna Rudolfa Pernera, Pasov, Německo, MUDr. Martin Kloub a Petr Rottner, České Budějovice.
2. Projekt koncertních varhan – Varhanářská mistrovská dílna Hermanna Mathise, Näfels, Švýcarsko.

P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB
Znak Benediktýnů

P. Jan Martin Bejček, OSB
zřizovatel a předseda správní rady
Nadačního fondu Campianus
email: paterbejcek @ seznam.cz
Benediktinerstift Göttweig
. . .
 
.
Osobní patronát nad projektem převzali:
† Tomáš kardinál Špidlík / Václav Havel / Provinciál TJ Velká Británie / Provinciál TJ Česká republika
Senátor a vicehejtman JMK / Primátor města Brna / Prof. Petr Fiala / Prof. Václav Cejpek
Prof. Alena Veselá / Opat kláštera Göttweig / Vladimír Kerndl
.
Partneři Nadačního fondu Campianus:

Brněnský METROPOLITAN

Česká provincie Tovaryšstva JežíšovaJAMU BrnoKonzervatoř BrnoČeský rozhlas Brno

Brněnský varhanní festivalBrno - střed

Magnus Regio.BVV.MZM
.
Děkujeme za spolupráci a podporu:
.
JM kraj.Statutární město Brno.EM Brno.Brno - město hudby
.
Eurovision.JKO MEZ CZ.Radio Petrov.Keim.ARI
.
Hotel Voroněž Brno.Glockengießerei Perner - Passau.signex.FIZA
.
ECONOMY RATING
.
TRS
.
Protisk.V & Š - květinářství on-line.Společnost 1645
.
Veselý.JOHNNY SERVIS.Tomáš Novotný - Autojeřáby
.
KOVACS.Lanžhotčanka
.
Regionální rada.Region mého srdce
.
TV Noe.Radio Proglas
.
Mathis Orgelbau AG, Näfels
.
www.die-orgelseite.de
.
Česká spořitelna.Klub přátel rodiny.Nadace ČEZ.RWE
.
Firmy Brno
.
© Nadační fond CAMPIANUS - optimalizace PageRank.cz

[CNW:Counter]